Quadre Juan Álvarez de Sisternas (Ajuntament)

Quadre Juan Álvarez de Sisternas
Al Saló de plens hi ha exposat el quadre de Juan Álvarez de Sisternas, alcalde de Vilafranca durant la dictadura de Primo de Rivera. L’actual govern s’ha negat a retirar-lo.
R

Acció

Retirar el quadre i buscar-li una nova ubicació on es pugui contextualitzar. El Saló de Plens ha de respondre al compromís democràtic de la ciutat.