El pou de la Rambla

Carrer del comerç
Amb la remodelació de la Rambla es va voler destacar les restes trobades amb un pou que es podia veure des de la superfície. Ha estat un absolut nyap.
R

Acció

Treure el pou actual per millorar la il·luminació i la visibilitat des de dalt la superfície.