Pas de camions

Mini Pas de zebra LGTBI
R

Acció

Problemes constants de mobilitat pel pas de camions. Al carrer Comerç, Sarriera, General Vallès i Mare Ràfols caldria fer una revisió de la mobilitat i buscar una solució perquè hi ha un pas constant de camions que no poden moure's amb seguretat ocasionant molèsties al veïnat, a vianants i a altres vehicles de motor.