Marquesina de la parada d’autobús del carrer Espirall trencada

Cal mantenir les parades dels autobusos en bones condicions per tal que el servei es pugui dur a terme.

R

Acció

Reparar la marquesina malmesa i vigilar més sovint l'estat de les instal·lacions que fa servir de transport urbà.