Neteja dels Cireres

Mini Pas de zebra LGTBI

Hi ha parcel·les que s’utilitzen com abocadors de runa

R

Acció

Cal un manteniment de les parcel·les dels polígons.