Punt fosc al Parc de Llevant

Al Parc de Llevant es genera sensació d’inseguretat a la nit perquè està molt fosc.

R

Acció

Instal·lar més punts de llum a la zona.