Aparcament al costat de l’Hospital i la Nau

Mini Pas de zebra LGTBI
R

Acció

Cal asfaltar i condicionar els aparcaments de sorra del costat de l'Hospital i la Nau