Monument als deportats

Mini Pas de zebra LGTBI
R

Acció

Netejar i dignificar l'espai del Monument als Deportats del Penedès, situat al Parc de la Pau, al barri de la Girada